giúp người trên 150m đường bãi tắm biển cực đẹp mang tên TP. Nha