C.ty cổ phần Vinaconex21 khi là bộ phận chủ đầu tư Tòa nhà nhà