Dự án Ecohome 3 khi là Căn hộ nhà ở tập thể giành riêng cho